PENGURUSAN HUTANG

 

 

Apakah yang dimaksudkan dengan MRP dan bagaimana kamu boleh memperoleh manfaat daripadanya?

 

MRP adalah satu proses pengurusan hutang dalam keseluruhan
Perancangan Kewangan. Secara ringkasnya ia bermaksud penjimatan
sebanyak mungkin faedah pinjaman perumahan dan menjelaskan pinjaman
tersebut secepat mungkin menggunakan sumber kewangan yang ada
sekarang tanpa menjejaskan komponen lain dalam keseluruhan
Perancangan Kewangan.

 

Teknik yang unik ini telah diaplikasikan di Amerika sejak 1988 dan
telah membantu berjuta - juta pemilik hartanah untuk menjimatkan
berpuluh - puluh ribu faedah pinjaman perumahan mereka.