Pinjaman Perumahan

Secara purata, Pembeli rumah di Malaysia membayar pinjaman perumahan mereka sebanyak RM 60,000 lebih daripada yang sepatutnya!
Berdasarkan kadar faedah pada hari ini, pinjaman perumahan selama 30 tahun merupakan cara yang mahal untuk membeli sebuah rumah. Walaupun cara ini terkenal, namun ia sangat mahal dan caranya tidak efektif untuk memiliki sebuah rumah.

KINI, ANDA PERLU MEMBAYAR....
Hampir TIGA KALI GANDA jumlah asal yang dipinjam sebelum tempoh pembiayaan anda tamat!
15 tahun pembayaran bulanan tetap untuk membayar balik hanya SATU PEREMPAT daripada pinjaman anda.
.....23 tahun pembayaran ansuran bulanan dan 50% daripada rumah anda masih dimiliki oleh pemiutang!!

Selama berdekad-dekad pemiutang telah menggunakan konsep faedah berkompaun untuk mengaut keuntungan atas pinjaman jangka panjang perumahan dan pembiayaan anda. Dengan Program Penjimatan Faedah Pinjaman Perumahan ini, anda boleh menggunakan konsep yang sama dan memiliki keuntungan daripadanya.

Servis

 

MORTGAGE REDUCTION PLANNING (MRP)

Kami membantu pemilik harta komersial atau bukan komersial dengan pinjaman perumahan, tanah atau bangunan kilang untuk mengurangkan faedah yang perlu dibayar kepada institusi kewangan dan pada masa yang sama memendekkan tempoh pinjaman menggunakan teknik dan teknologi orang Amerika.